Sejarah Penulisan Kitab Aqidatul Awam

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki pengarang kitab Aqidatul Awam. Beliau dilahirkan di Sibbat Mesir tahun 1205 H dan menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo. Lalu beliau bersama kakaknya pergi ke Makkah dan tinggal di dekat Masjidil Haram. Beliau mengarang kitab ini dengan menggunakan nadhaman yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui mimpi beliau dan disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya.