Rezeki Allah Ada Dimana-Mana

#ngajiposonan 12 : Rezeki Allah ada di mana-mana ﺣﻜﺎﻳﺔ، ﻳﺎ إﺧﻮاﱏ : ﻻ ﺗﻐﺘﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮزق وﻻ ﳝﻨﻌﻜﻢ رزﻗﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ ﰱ اﻷرض إﻻ ﻋﻠﻰ ﷲ رزﻗﻬﺎ Wahai para saudaraka, janganlah kalian berkeluh kesah terhadap persoalan rezeki, dan janganlah menghalangi dirimu, persoalan rezekimu dari melakukan kataatan, sebab ada […]